Flyktningeboom eller nyvalgt Trump: Formidling midt i nyhetsbildet

Circus in Norwegian

Hvordan møter Europa og Norge det hurtig økende antallet flyktninger, som banker på vår dør? Og hva gjør det med verden og Europa at Donald Trump er president i USA?
Stadig flere flyktninger strømmet til Europa og Norge senhøsten 2016 og «flyktningkrisen» preget nyhetsbildet, private diskusjoner og sosiale medier. Og etter at Donald Trump ble valgt til ny president i USA har det dominert både mediene og det offentlige ordskiftet, for øvrig.

For å bidra til å nyansere debatten og for å gi et akademisk fotfeste i en tid preget av krise og uro tok Universitetet i Oslo (UiO) i 2016 initiativ til forelesnings- og debattserien i «På flukt». Forskere ved UiO med gjester ble invitert til å gå bak nyhetsbildet og til å skape kunnskaps- og dialogmøter om flyktningsituasjonen. UiO har tatt liknende initiativer tidligere etter dramatiske hendelser som: «Etter 22.juli» og «Etter Paris 1 og 2». Vi hadde derfor erfart at slike arrangementer dekker et viktig behov i befolkningen for å få kunnskap som bidrar til å forstå det skjer her og nå. I vår har vi hatt serien «Verden med Trump», ut fra samme motivasjon og med stor suksess.

«På flukt» startet som et initiativ fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, men raskt kom flere fakulteter til. I perioden november 2016 til juni 2017 var det til sammen 13 «På flukt»- forelesninger/debatter; de fleste på kveldstid på Litteraturhuset, men også på dagtid i egne lokaler. De fleste arrangementene ble også strømmet i samarbeid med Morgenbladet-Portalen. I vår har Det samfunnsvitenskapelige fakultet arrangert fem «Verden med Trump»-møteplasser, fire av dem på Litteraturhuset- også de svært godt besøkt. Vi planlegger flere til høsten.

Kommunikasjonsrådgiver Gro Lien Garbo ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, forteller om hvordan arrangementene ble «jobbet fram» i tett samarbeid med forskerne og andre samarbeidspartnere internt og eksternt og om hvordan de ble gjort kjent; bl.a. via sosiale medier. Hun forteller også hvorfor hun tror arrangementer som «På flukt» og «Verden med Trump» treffer så godt som de gjør.

 

Speaker/ innleder: Gro Lien Garbo, kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Oslo

gro-lien-garbo-2017-foto-tron-trondal-cut

Gro Lien Garbo er kommunikasjonsrådgiver ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og har blant annet ansvar for forskningskommunikasjon, pressekontakt, større publikumsrettede arrangementer, kommunikasjonsfaglig kursing og coaching av forskere, intern informasjon, sosiale medier og film m.m.

Hun har tidligere jobbet i mange år som journalist blant annet i Klassekampen, NRK, Norges Røde kors og Bladet Psykisk helse. Hun har også vært redaktør for UiOs internavis Uniforum og journalist i Apollon.

Gro Lien Garbo er cand.mag. med fransk mellomfag, massekommunikasjon grunnfag og nordisk grunnfag. Hun har også et semesteremne i U-landsjournalistikk fra daværende Journalisthøgskolen. Gro Lien Garbo tar for tiden en mastergrad i journalistikk på deltid ved UiO.