Et system for belønning av allmennrettet forskningskommunikasjon – hvor nyttig er det?

Workshop
Forskningskommunikasjon kan gi uttelling på ulike måter. Vårt incentiv-system gir forskerne noe tilbake også i form av penger. Fungerer ordninga? Kan dette være veien å gå for flere?
Det er gjort flere forsøk på å etablere nasjonale systemer for å belønne allmennrettet formidling i Norge, men ingen av dem har ført fram. I 2012 etablerte Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet et eget system for belønning. Siden da har fakultetet betalt 2,5 millioner kroner til forskere og forskningsgrupper gjennom ordninga. Ønsket var å få bedre oversikt over forskernes formidling til folk flest, og inspirere dem til å formidle enda mer.
Vi deler erfaringer fra vårt konsept, og spør også om andre institusjoner i Norge og ellers i Norden kunne ha nytte av å innføre lignende systemer. Bli med på diskusjonen og del av dine erfaringer!

 

Innledere/ speakers:

Torgunn Wærås, leder for Seksjon for formidlingstjenester, Helsefak, UiT

torgunn-waeras-002Torgunn er leder for Seksjon for formidlingstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Seksjonen jobber innen hele bredden av intern og ekstern kommunikasjon. Allmennrettet forskningskommunikasjon er en prioritert oppgave, med fokus både på seksjonens egne formidlingsaktiviteter og rådgivning, opplæring og tilrettelegging for forskere som vil formidle. Torgunn har jobbet med media, journalistikk og kommunikasjon i hele sin yrkeskarriere, og har en bachelor i journalistikk og media og en master i kommunikasjon og ledelse.

Følg Torgunn på Twitter eller finn henne på LinkedIn.

 
anika-mackenroth-002

Anika Mackenroth, kommunikasjonsrådgiver, Helsefak, UiT
Anika er kommunikasjonsrådgiver ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, der hun de siste seks årene har undervist ph.d.-stipendiater i allmennrettet forskningskommunikasjon. Hun leder et redaksjonelt team og jobber ellers med hele bredden av kommunikasjonsfaglige oppgaver, fra strategisk kommunikasjonsplanlegging til markedsarbeid, mediekontakt, sosiale medier og PR. Hun holder også ulike typer kurs for ansatte og trener forskere i formidling. Anika har jobbet med marked, informasjon og journalistikk i en årrekke og har en master i litteraturvitenskap.

Følg Anika på Twitter eller finn henne på LinkedIn.

 

Anika and Torgunn are also hosting a circus session: 
Sharing is caring: Teaching science communication to PhD-students