Att kommunicera de globala målen genom julkalender, kortspel och vetenskapsteater

Circus in Swedish

När världens ledare skrev under Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling blev det plötsligt mycket lättare att kommunicera vad hållbar utveckling är. De globala målen med de tillhörande illustrativa ikonerna gjorde att innebörden av hållbar utveckling blev konkret och tydlig. Samtidigt kunde forskare relatera sin forskning till de globala målen och ett eller flera av de 169 delmålen och sätta forskningen i ett samhällssammanhang.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV vid Göteborgs universitet och Chalmers har utgått från de globala målen i flera olika kommunikationsaktiviteter:

• Populärvetenskaplig föreläsningsserie om de globala målen då två forskare, en från Göteborgs och en från Chalmers tekniska högskola, berättar hur deras forskning kan bidra till att lösa ett av målen.
• Lärarfortbildningar där två forskare pratar om ett av de globala målen varefter pedagoger från Universeum och Världskulturmuséet leder workshopar och ger tips på hur man kan undervisa om målet i skolan.
• Julkalender på webben med 17 luckor (en för varje mål) där varje lucka innehåller en kortfilm där en eller två forskare pratar om målet.
• Humoristisk vetenskapsteater på Universeum där historiska forskare berättar om sina forskargärningar och kopplar till de globala målen. Forskarna spelas av studentspexare från Chalmers.
• Kortlek med alla 17 mål där det går att spela memory eller andra kortspel.
• Filmad podd där två forskare i form av stafettsamtal diskuterar sina favoritmål. Sprids både som podd och som film.

Efter presentationen av hur GMV har kommunicerat de globala målen diskuterar och utbyter vi erfarenheter av hur universiteten på bästa sätt kan utgå eller relatera till de globala målen i sin forskningskommunikation. Vi diskuterar goda exempel att inspireras av, återvändsgränder att undvika och hinder att övervinna.

Läs mer på gmv.chalmers.gu.se

globala-malen-logo-och-ikoner

 

 

Innledere/ Speakers: 

Mikael Östblom, kommunikationsstrateg på Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV (Chalmers tekniska högskola & Göteborgs universitet)

Mikael Östblom Göteborgs universitet

Mikael samordnar GMV:s kommunikation, arbetsleder kommunikationsfunktionen och ingår i ledningsgruppen. Mikael har ett stort intresse av samverkan för en hållbar utveckling genom att skapa möten mellan forskare och olika samhällsaktörer. Dessutom har Mikael ett uppdrag på Universeum science center för att förstärka samverkan med akademin och utveckla Universeum som arena för forskningskommunikation.

Connect with Mikael on Linkedin

 

Donnie, foliehatt, faktaresistent och klimatförnekare

skjelett-med-foliehatt

Donnie er Mikaels sidekick og medverkar i vetenskapsteatern om de globala målen.